ພາລະ​ບົດບາດ-ໜ້າ​ທີ່​ ຂອງ​ກອງ​ວິຊາ​ການ​ວິ​ທະ​ຍຸ-​ໂທລະພາບ

1.) ທີ່​ຕັ້ງ ​ແລະ ພາລະ​ບົດບາດ​ຂອງ​ກອງ​ວິຊາ​ການ​ວິທະຍຸ-​ໂທລະພາບ:

-         ກອງວິຊາ​ການ​ວິທະຍຸ-​ໂທລະພາບ​ ແຂວງເຊກອງ ແມ່ນກອງວິຊາການໜຶ່ງ, ໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ,ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ​ເຊ​ກອງ​ ຊື່ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ : ( ວຍ-ທພ ), ຂຽນເປັນພາສາຝຣັງ Radio-Television Station, ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ TV-RO.

-         ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ້າພະແນກ ຖວທ ປະຈຳແຂວງ ໃນການຈັດຕັ້ງ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການພັດທະນາວຽກງານວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ ໃຫ້ມີລັກສະນະກວ້າງຂວາງ ທົ່ວເຖິງ;

2.) ໜ້າ​ທີ່​ ຂອງ​ກອງ​ວິຊາ​ການ​ວິທະຍຸ-​ໂທລະພາບ:

1.) ເຮັດໜ້າທີ່ບົດບາດສຳຄັນ ໃນວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດ, ປະກອບສ່ວນໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະກົດໝາຍຂອງລັດ, ສ່ອງແສງຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາ ແລະ ຂະບວນການ ເຄື່ອນໄຫວຂອງປະຊາຊົນ;

2.) ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການປຸກລະດົມ ໃຫ້ທຸກຊັ້ນຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ       ສັງຄົມ ຂອງແຂວງໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

3.) ເຮັດໜ້າທີ່ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ສ້າງບັນຍາກາດປະຊາທິປະໄຕໃນສັງຄົມ, ສ່ອງແສງວຽກດີຄົນເດັ່ນ ແລະ ປະກອບສ່ວນຕ້ານການປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ;

4.) ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລ້ວນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງ ເພື່ອຮັບພິຈາລະນາ;

5.) ຄົ້ນຄວ້າອອກລະບຽບໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຊີ ແລະພາຫານະເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ແກ່ການນໍາໃຊ້ ໃນດ້ານເຕັກນິກວິຊາການເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ;

6.) ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາການໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີພາບ, ຂ່າວ ແລະ ບົດອອກອາກາດ ທາງວິທະຍຸ-ໂທລະພາບທຸກວັນ;

7.) ສະຫຼຸບ-ສັງລວມ, ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຮອບດ້ານ ໃນກອງວິຊາການຂອງຕົນ ໃຫ້ພະແນກ ແລະ ຂັ້ນເທິງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ທັນເວລາ;

8.)​ ຄຸ້ມຄອງ, ບໍາລຸງ ກໍ່ສ້າງ, ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາພະນັກງານລັດຖະກອນປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງກອງວິຊາການ ແລະປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມທິດຊີ້ນໍາຂອງຂັ້ນເທິງ;

3.) ຂອບ​ເຂດ​ສິດ​ ຂອງກອງ​ວິຊາ​ການ​ວິທະຍຸ-​ໂທລະພາບ:

1.) ມີສິດສະເໜີວຽກງານຮອບດ້ານ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກອງວິຊາການ ວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ ເພື່ອໃຫ້ພະແນກຮັບພິຈາລະນາ;

2.) ມີສິດຕັດສິດລາຍການກະຈ່າຍສຽງ, ພາບເພື່ອອກອາກາດທຸກວັນແລະປະຕິບັດຕາມທິດຊີ້ນໍາຂອງຫົວ ໜ້າພະແນກຖວທແຂວງແລະສູນກາງ;

3.) ມີສິດແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ, ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາການໃນ   ແຕ່ລະວັນແລະລົງລາຍເຊັນຊື່ລັບ, ຊື່ແຈ້ງໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກອງວິຊາການ;

4.) ມີສິດຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ບໍລິຫານຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;

5.) ມີສິດປະສານສົມທົບຢ່າງກົມກຽວກັບຂະແໜງການຕ່າງໆ ຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ເພື່ຂໍທິດຊີ້ນຳໃນທາງທີ່ສ້າງສັນ ແນໃສ່ປັບປຸງວຽກງານວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ ໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມ

4.) ​ໂຄງ​ປະກອບ ການຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ກອງ​ວິຊາ​ການ ວິທະຍຸ-​ໂທລະພາບ:

   ກອງ​ວິຊາ​ການ​ວິທະຍຸ-​ໂທລະພາບ​ປະກອບ​ມີ​ຫົວໜ້າ​ກອງ​ວິຊາ​ການ 1 ທ່ານ, ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ກອງ​ວິຊາ​ການ 3 ທ່ານ, ມີ​ຫົວໜ້າ​ໜ່ວຍ​ງານ, ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ໜ່ວຍ​ງານ ​ແລະ ພະນັກງານ​ວິຊາ​ການ, ​ເຊິ່ງປະກອບ​ມີ 4 ໜ່ວຍ​ງານ ຄື: ໜ່ວຍ​ງານ​ຂ່າວ; ໜ່ວຍ​ງານ​ລາຍການ; ໜ່ວຍ​ງານ​ເຕັກນິກ ​ແລະ ໜ່ວຍ​ງານ​ບໍລິຫານ ​ແລະ ການ​ຕະຫຼາດ.

ລາຍ​ຊື່​ພະ​ນັກ​ງານ-ລັດຖະກອນ ​​ກອງ​ວິຊາ​ການ​ວິທະຍຸ-​ໂທລະພາບ:

ຮູບພາບ ຊື່ແລະນມສະກຸນ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ທ່ານ ວິໄລ ອາດພູທອນ ຫົວໜ້າກອງວິຊາການວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ

MObIe: 020 93411826

Emai:

ທ່ານ ອະທິວັດ ສຸລິວົງ ຮອງຫົວໜ້າກອງວິຊາການວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ

MObIe: 020 55816126

Emai:

ທ່ານ ນແພງຕາ ຈອມພົງ ຮອງຫົວໜ້າກອງວິຊາການວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ

MObIe: 020 59174143

Emai:

ທ່ານ ຂັນຄໍາ ແສງຈະເລີນວົງ ຫົວໜ້າກຸ່ມວຽກຂ່າວວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ

MObIe: 020 28710148

Emai:

ທ່ານ ມິດພະໄຊ ດວງມາລາ ຫົວໜ້າກຸ່ມວຽກບໍລິຫານສະຖານີວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ

MobIe: 020 28955001

Emai:

ທ່ານ ນ ມະໄລສີ ພຸດທະວົງ ຫົວໜ້າກຸ່ມວຽກລາຍການວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ  
ທ່ານ ສອນປະສິດ ຫຼໍ່ສົມຫວັງ ຫົວໜ້າກຸ່ມວຽກເຕັກໜິກວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ  
ທ່ານ ນ ຈາລູນີ ມຸ້ງສິນ ວິຊາການ  
ທ່ານ ວິລະກອນ ຄໍາວິໄລ ວິຊາການ  
ທ່ານ ເພັດສົມພອນ ພົມມະສອນ ວິຊາການ  
ທ່ານ ນ ກາດແກ້ວ ໄຊສົງຕາມ ວິຊາການ  
ທ່ານ ນ ແສງມະນີ ສິດທິລາດ ວິຊາການ  

 

 

ວິ​ທີ​ກຳ​ຈັດ​ໜອນ​ນ້​ຳຍູງ​ລາຍ
Facebook ຂ່າວ​ເຊກອງ
Facebook ຂ່າວ​ໂທ​ລະ​ພາບ