ກອງປຊຸມປຶກສາຫາລື ວຽກງານຄຸ້ມຄອງລົດບັນທຸກໜັກ ທີ່ນໍາໃຊ້ເສັ້ນທາງຊົນນະບົດ

19/09/2022

ກອງປຊຸມປຶກສາຫາລື ວຽກງານຄຸ້ມຄອງລົດບັນທຸກໜັກ ທີ່ນໍາໃຊ້ເສັ້ນທາງຊົນນະບົດ

ວັນທີ 07 ກັນຍາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກ ຍທຂ ແຂວງເຊກອງ, ສະຖາບັນໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ (ຍທຂ) ຮ່ວມກັບພະແນກ ຍທຂ ແຂວງເຊກອງ ເປີດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ວຽກງານຄຸ້ມຄອງລົດບັນທຸກໜັກ ທີ່ນໍາໃຊ້ເສັ້ນທາງຊົນນະບົດ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຂັນຕີ ສີລະວົງສາ ຮອງເຈົ້າແຂວງເຊກອງ, ຜູ້ຊີນໍາວຽກເສດຖະກິດ, ມີວ່າການຫົວໜ້າພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ, ເຈົ້າເມືອງດາກຈຶງ, ທີ່ປືກສາໂຄງການ, ຫົວໜ້າໂຄງການ ແລະ ຜູ້ປະສານງານວຽກບູລະນະຮັກສາເສັ້ນທາງແບບມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຊຸມຊົນ ຈາກກົມຂົວທາງກະຊວງ ຍທຂ, ພ້ອມດ້ວຍຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ ແລະເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ກິດຕິສັກ ພົມມະວົງສີ ຫົວໜ້າພະແນກຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກ-ວິຊາການ ສະຖາບັນ ຍທຂ ກະຊາວງ ຍທຂ ກ່າວວ່າ: ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບບັນດາ ກົດໝາຍກ່ຽວກັບທາງຫລວງ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດເຕັກນິກຕ່າງໆກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງ ທີ່ຈະເປັນເອກະສານສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ມາດຕະການປົກປັກຮັກສາເສັ້ນທາງຊົນນະບົດທີ່ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງໃນໄລຍະຜ່ານມາໃຫ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກການອອກແບບ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດປະສິດທິຜົນສູງຕໍ່ກັບການສ້າງສາພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ປ້ອງກັນຊາດ. ເວົ້າສະເພາະ, ແມ່ນບັນດາເສັ້ນທາງທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ງົບປະມານຈາກໂຄງການຟື້ນຟູພື້ນຖານໂຄງລ່າງພາກໃຕ້ຂອງລາວ (RISL) ແຂວງເຊກອງ, ເຊິ່ງແມ່ນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈາກ ປະເທດ ສສ ເຢຍລະມັນ ຜ່ານທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາ (KfW). ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຈະໄດ້ຮ່ວມກັນຄົ້ນຄວ້າ, ປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນເພື່ອແລກປ່ຽນ ແລະ ສົນທະນາ ກ່ຽວກັບແຜນຍຸດທະສາດໃນການປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຈາກລົດບັນທຸກນໍ້າໜັກເກີນ ເຂົ້ານໍາໃຊ້ບັນດາເສັ້ນທາງທີ່ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດແລ້ວ. ໂດຍມີຫົວຂໍ້ການສໍາມະນາຄື: 1.ບາງມາດຕາ ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງຫຼວງ ຂອງ ສປປ ລາວ, ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2016, 2.ຕາໜ່າງເສັ້ນທາງ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ແຂວງເຊກອງ ປີ 2020, 3.ມາດຕະຖານການອອກແບບເສັ້ນທາງ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກນໍ້າໜັກເພົາເກີນກຳນົດ, 4.ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ RIP, RDP ແລະ RISL, 5.ການບໍາລຸງຮັກສາເສັ້ນທາງ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກລົດບັນທຸກນໍ້າໜັກເກີນ.
ທ່ານ ເສີມຄໍາ ຈັນທະວົງ ຫົວໜ້າໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ຜູ້ປະສານງານວຽກງານບູລະຮັກສາທາງຊົນນະບົດແບບມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຊຸມຊົນ VMC ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການຊວ່ຍເຫຼືອຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ລັດຖະບານເຢຍລະມັນໂດຍຜ່ານທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາ KfW ໄດ້ເລີ່ມແຕ່ ປີ 2003 ເປັນຕົ້ນມາເລີ່ມຈາກ ໄລຍະ 1 ຫາ ໄລຍະ 6 ໃນຂະແໜງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງຊົນນະບົດ. ຊຶ່ງແຂວງ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການຊ່ວຍເຫລືອຜ່ານມາມີ: ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ອັດຕະປື, ເຊກອງ, ສາລະວັນ, ສະຫວັນະເຂດ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ. ການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍການກໍ່ສ້າງທາງຊົນນະບົດ ໃນນັ້ນລວມມີ: ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງໃໝ່ ຍາວປະມານ 917 ກິໂລແມັດ, ຟື້ນຟູທາງເກົ່າ 134.2 ກິໂລແມັດ, ກໍ່ສ້າງຂົວຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ 601 ແມັດຍາວ ມີ 15 ແຫ່ງ, ກໍ່ສ້າງຕະຫຼາດຊຸມຊົນ 9 ແຫ່ງ, ກໍ່ສ້າງທ່າເຮືອນ້ອຍ 6 ແຫ່ງ ແລະ ກໍ່ສ້າງບ່ອນລໍຖ້າລົດເມ 6 ແຫ່ງ ເຊື່ອມໂຍງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ປະຊາຊົນມີເສັ້ນທາງໄປມາຫາສູ່ກັນ ສາມາດທຽວທາງໄດ້ 2 ລະດູໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 280,000 ຄົນ.
ສໍາລັບແຂວງເຊກອງ ໄດ້ຮັບທຶນກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ໃນທ້າຍປີ 2013 ມີ 4 ສັນຍາ, ຖືກຈັດຕັ້ງປະບັດ ຢູ່ເມືອງດາກຈຶງ, ລວມລວງຍາວທັງໝົດ 86,5 ກິໂລແມັດ ແລະ ປັບປຸງຕະຫຼາດເມືອງດາກຈຶງ ໂດຍໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກປະຊາຊົນ ແລະ ລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ໂດຍຜ່ານທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາ ເຄເອບດັບເບີນຢູ (KfW) ລັດຖະບານ ລາວປະກອບທຶນສົມທົບບ້ວງກໍ່ສ້າງ 15% ຂອງມູນຄ່າໂຄງການ, ໃນນັ້ນ ກະຊວງ ຍທຂ ປະກອບສ່ວນ 10% ແລະ ແຂວງເຊກອງ ປະກອບສ່ວນ5%.
ພາບ-ຂ່າວ: ພຸດທະສອນ

 

ວິ​ທີ​ກຳ​ຈັດ​ໜອນ​ນ້​ຳຍູງ​ລາຍ
Facebook ຂ່າວ​ເຊກອງ
Facebook ຂ່າວ​ໂທ​ລະ​ພາບ